Het studentenwerk in Vlaanderen groeit en wil zich blijvend richten op evangelisatie en discipelschap. Hiervoor is geld nodig. Misschien wil je overwegen dit werk te steunen? Dit kan maandelijks of bijvoorbeeld met een collecte in uw kerk.

U kan ons ook steunen via een duo-legaat. Meer info vindt u op het einde van deze pagina.

Storting / doorlopende opdracht:

Ichtus Vlaanderen
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE57 2300 0887 7035

Hieronder vindt u alvast een aantal concrete projecten waarvoor je steun erg goed kunnen gebruiken.
Ondersteun een van onze conferenties
Ichtus organiseert elk jaar 4 conferenties voor studenten. Daarin geven we toerusting mee door onderwijs, rust, gebed, workshops en ontspanning. We zien dat deze events voor heel wat studenten waardevolle ijkpunten zijn in hun drukke academiejaar. Steeds meer van hen komend op deze weekends en toerustingsweken af en daarmee stijgen ook de kosten. Wil je overwegen om een van deze conferenties te ondersteunen? Laat het ons weten, we geven je graag meer details over wat nodig is.

Duo-legaat

Het duo-legaat is een formule waarbij een deel van de nalatenschap aan Ichtus Vlaanderen wordt geschonken, in het voordeel van de erfgenamen én van de vzw Ichtus Vlaanderen.
Het is wettelijk mogelijk om uw erfgenamen minder successierechten te laten betalen indien u tegelijkertijd een vereniging zonder winstoogmerk als Ichtus Vlaanderen mee opneemt in uw testament.
Dit zogenaamde ‘duo-legaat’ staat vermeld in artikel 64, alinea 2 van de wetgeving op de successierechten. Daarin wordt gesteld dat men in een testament kan bepalen dat persoon A een legaat ontvangt dat volledig vrij is van successierechten op voorwaarde dat persoon B de successierechten van persoon A betaalt.

Een duo-legaat moet aan drie voorwaarden voldoen:
– u dient een testament op te stellen;
– u laat een deel van uw bezittingen na aan één of meerdere personen;
– u laat het resterende deel van uw bezittingen na aan Ichtus Vlaanderen vzw (ondernemingsnummer: 0424.838.719), die verplicht wordt alle successierechten te betalen.

Het voordeel van het duo-legaat ligt in het verschil in verschuldigde successierechten. Privé-personen betalen namelijk tot 65% successierechten terwijl – afhankelijk van de fiscale woonplaats van de overledene – Ichtus Vlaanderen vzw maar 8,8% (Vlaanderen), 7% (Wallonië) of 25% (Brussel) betaalt. De hoogte van de successierechten voor privé-personen hangt af van het bedrag van de nalatenschap en de graad van verwantschap tussen erflater en erfgenamen. Uw notaris kan u meer advies geven over de meest optimale verdeling van uw nalatenschap, e.d.

Samengevat: De schenker dient dus door een notaris een testament te laten opmaken, waarin hij/zij bepaalt welk deel van de erfenis hij/zij aan Ichtus Vlaanderen vzw schenkt. Het is aanbevolen om naast de volledige naam van onze vzw (Ichtus Vlaanderen vzw) ook ons ondernemingsnummer te vermelden (0424.838.719). Dat is eigenlijk het enige. Bij overlijden van de schenker zal de notaris Ichtus Vlaanderen contacteren.

Ichtas

Klik hier voor meer info over de Ichtas.