Kringenbundel

Verantwoord Bijbelgebruik en Bijbelse diepgang draagt Ichtus Vlaanderen hoog in het vaandel. We willen onze studenten uitrusten met methodes om in Gods woord te duiken, alleen of in kringen. Jaarlijks ontwikkelen we een kringenbundel met Bijbelstudies – passend binnen het jaarthema – die in eerste instantie door de studenten in hun kringen gebruikt wordt. Als studentenorganisatie richten we ons uiteraard op studenten maar, deze Bijbelstudies kunnen ook door jeugdgroepen, kerken of gezinnen gebruikt worden.

Hieronder vind je de kringenbundel terug die dit schooljaar wordt gebruikt.

Bijbelstudie werkvormen

Als kringleider kan heel goed je tekst bestuderen en helder voor
ogen hebben wat je wilt dat er uit je kring komt. Maar dan? In deze workshop
denken we na over hoe je inhoud overbrengt. We willen stilstaan bij welke
werkvormen je kunnen helpen om je kringleden actief mee te nemen in jouw proces
van lezen, begrijpen en toepassen.

Ons verhaal

In deze workshop word je meegenomen in de heilsgeschiedenis. Gods grote verhaal met de mens, met deze wereld, met grote scènes als schepping, val, verlossing en voltooiing. Je ziet hoe herstel vanaf het begin aan de orde was, hoe God dit herstelwerk niet loslaat en wat hoe wij in dit grote verhaal passen. Een verhaal met veel drama, kunst en mogelijkheden tot betrokkenheid. Door deze workshop ga je de Bijbel beter begrijpen, Gods plan helderder zien, meer enthousiasme krijgen voor hoe je als Ichtusgroep kan meestappen in ‘Ik maak alle dingen nieuw’.