Jaarthema

Ieder jaar aan het begin van de zomervakantie, tijdens Formacion, lanceert Ichtus Vlaanderen het jaarthema voor het aankomend academiejaar. Dit thema komt tot stand na overleg tussen stafwerkers en studenten waarbij wordt nagedacht over onderwerpen die momenteel leven in de maatschappij en onder studenten. Jaarlijks worden de activiteiten en het aanbod van Ichtus Vlaanderen vormgegeven rondom het gekozen thema. Daarnaast is het jaarthema ook voor de lokale groepen een handvat om hun planning op te maken.

Voor dit academiejaar (2021-2022) werd gekozen voor “Influencers”.

Beeld

Elke samenleving, elk vakgebied, elk studiedomein gaat uit van een Mensbeeld en een Wereldbeeld. Wat is de mens? Hoe zit de wereld in elkaar? Wat is het doel van de mens en de wereld? Vaak komen deze beelden overeen met wat de Bijbel zegt, soms staan ze haaks op hoe God deze dingen ziet. Samen denken we na welke beelden je vakgebied heeft en hoe we daarmee om kunnen gaan? Hoe staan wij als Beelddragers in deze wereld?

Me(dia), myself(ie) and I(nfluence)

Aan de hand van een film of tv-serie (aflevering) zullen we nadenken over onze plaats in de maatschappij, welke invloed wij hebben/kunnen hebben en hoe we gaan we hiermee om? We zoeken uit welke invloed film en tv op ons heeft en hoe dit ons wereldbeeld vorm geeft. We leggen dit alles naast wat de Bijbel zegt over onze rol als ‘influencers’ in de wereld.

Social Media & The Kingdom of God

With so much of our life spent online, social media shaping how we form relationships with everyone from colleagues to friends, and a digital world which changes every day, how does that fit in to being a Christian? Is it relevant? Should we be doing anything differently? How can we be counter cultural with our social media accounts? Let’s chat!

Knowing My Sphere of Influence

Our favourite influencers have thousands of followers, and a huge sphere of influence, but how much do you know about your own sphere of influence? Whether you know that you’re leading in all kinds of places, or you only regularly see a group of 5 close friends, your sphere of influence at university, in the classroom, with your friends, and even out in the city has a wide reach. We’ll spend some time looking at the Great Commission “Go and make disciples of all nations” and think about how our sphere of influence could be doing exactly that!

0