Jaarthema

Ieder jaar aan het begin van de zomervakantie, tijdens Formacion, lanceert Ichtus Vlaanderen het jaarthema voor het aankomend academiejaar. Dit thema komt tot stand na overleg tussen stafwerkers en studenten waarbij wordt nagedacht over onderwerpen die momenteel leven in de maatschappij en onder studenten. Jaarlijks worden de activiteiten en het aanbod van Ichtus Vlaanderen vormgegeven rondom het gekozen thema. Daarnaast is het jaarthema ook voor de lokale groepen een handvat om hun planning op te maken.

Voor dit academiejaar (2019-2020) werd gekozen voor de titel “Voorbeelden en volgelingen!”. Jezus vormde een kleine gemeenschap rond zich en vormde hen door woord en daad. Ook zijn directe volgelingen kiezen vaak voor een persoonlijk model (bv. Paulus tav Titus en Timotheüs). Kennelijk zien zij het leren door met een voorbeeld op te trekken en die persoon na te bootsen als zeer waardevolle manier om iemand te vormen, veel meer dan iemand aan een set regels of waarheden te onderwerpen. Tijdens dit jaar willen we nadenken over de voorbeelden die we zelf volgen en het voorbeeld dat we zelf zijn.

Van Ada tot Zoë

Tijdens deze workshop nemen we een aantal vrouwen onder de loep die voor ons allemaal een voorbeeld kunnen zijn. Zowel vrouwen uit de Bijbel, als uit de kerkgeschiedenis, als vrouwen die maatschappelijke veranderingen hebben veroorzaakt. Wie zijn ze? Wat deden ze? Wat maakt hen tot een voorbeeld? Wat kunnen we van hen leren? 

Zonder vrienden kan ik niet

De Bijbel heeft immens veel waardering voor vriendschap, maar hoewel we duizend ‘vrienden’ hebben op social media, zijn echte vrienden toch een uitstervend ras. Hoe kunnen we de Bijbelse waardering voor deze relatie terugvinden en een voorbeeld zijn als vriend in deze maatschappij die nood heeft aan diepe relaties?

Christus koning

Volg je iemand die je uit de rivier redt? Wijd je je leven aan iemand die je geneest? Of houdt navolging alleen maar volledig steek wanneer Jezus Koning is. Samen denken na over Christus Koning en wat dit te zeggen heeft over ons navolgen van Hem.

The story continues

Van de dood van de eerste apostelen tot nu is God met zijn kerk aan de slag gebleven. Wie zijn ons voorgegaan? Wie zijn die boeiende mannen en vrouwen die de fakkel tot hier hebben doorgegeven en die ons tot voorbeeld kunnen dienen? Wie waren die helden die dit vaak met hun leven, hun reputatie, hun carrière moesten bekopen? Hoe gaat dit verhaal nu verder en waarin passen wij?

Wie ik? Ja jij!

Gedurende ons korte verblijf hier op aarde komen we in (direct) contact met voorbeelden van vroeger en nu. Maar ook wij worden opgeroepen om voorbeelden te zijn voor anderen ondanks dat we onszelf misschien niet in die rol zien! Deze workshop biedt een kijk op Bijbelse figuren die voor zichzelf ook geen voorbeeldrol weggelegd zagen.

Inspirerende gemeenschappen

Discipelschap

Het hoogpriesterlijk gebed