Ichtus deelt de geloofsbasis van IFES internationaal.

We geloven:

 • De eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, in God.
 • De soevereiniteit van God in schepping, openbaring, verlossing en laatste oordeel.
 • De goddelijke inspiratie en volkomen betrouwbaarheid van de Heilige Schrift, zoals zij oorspronkelijk aan ons gegeven is, en het gezag ervan in alle zaken van geloof en gedrag.
 • De totale zondigheid en schuld van alle mensen sinds de zondeval, waardoor zij aan Gods toorn en veroordeling onderworpen zijn.
 • Verlossing van de schuld, straf, heerschappij en smet van de zonde, alleen door het plaatsvervangend sterven van Jezus Christus, de mensgeworden Zoon van God.
 • De lichamelijke opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden en zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader.
 • De aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest in het werk van de wedergeboorte.
 • De rechtvaardiging van de zondaar door de genade van God, door het geloof alleen.
 • De inwoning en het werk van de Heilige Geest in de gelovige.
 • De ene universele gemeente, die het lichaam van Christus is, en waartoe alle ware gelovigen behoren.
 • De verwachting van de persoonlijke terugkomst van de Heer Jezus Christus.