Ichtus Vlaanderen is een gemeenschap van studenten, stafwerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen die door middel van studie, gebed, voorleven, sociale actie, evangelisatie en nog veel meer het evangelie handen en voeten wil geven in de studentenwereld.

Ichtus (ἰχθύς) is het Grieks voor “vis”, maar werd in de vroege kerk vooral gebruikt als acroniem van het Griekse I(I) Χ(CH) Θ(TH) Υ(U) Σ(S) (“Jezus Christus, Gods Zoon, Redder”). De eerste christenen gebruikten dit teken om aan te tonen dat ze christen waren.

Hier vind je onze geloofsbelijdenis.