english below

Van Dale definieert een plotwending als ‘een verrassende ontwikkeling in de verhaallijn van een boek, film, toneelstuk etc.’

Onze plottwist? Na een jaar lang Ichtianen enkel in laptopformaat te zien, zullen we eindelijk elkaars benen nog eens kunnen bewonderen! En dat is niet het enige, want samen zullen we leren over de kracht van verhalen. Wat is mijn verhaal? Wat is Gods verhaal? En de belangrijkste vraag: hoe past mijn verhaal in dat van God?

Het belooft een weekend te worden vol plezier en verdieping. Een vrolijk weerzien van vrienden en een plaats voor nieuwe vriendschappen te smeden. Samen God zoeken en samen groeien. En wie weet is dit wel de plottwist van je leven!

Wanneer: 30 april – 1 mei
Waar: Jeugdverblijf Bielebale vzw, Zwembadweg 5 (vroeger Elshoutbaan 19) | 2930 Brasschaat
Kostprijs: 50 euro ( indien geld een probleem is, contacteer Sem)
Corona disclaimer: klik hier

Schrijf je in onderaan deze pagina.


Van Dale defines a plot twist as “a surprising development in the storyline of a book, film, play, etc.”  Our plot twist? After a year of seeing Ichtians only in laptop size, we will finally be able to admire each other’s legs again! And that’s not all, because together we will learn about the power of stories. What is my story? What is God’s story? And the most important question: how does my story fit into God’s?

It’ll be a weekend full of depth and fun. A joyful reunion of friends and a place to forge new friendships. Let’s seek God together, let’s grow together. And who knows, this might be the plot twist in your life!

When: 30 April – 1 May
Where: Jeugdverblijf Bielebale vzw, Zwembadweg 5 (vroeger Elshoutbaan 19) | 2930 Brasschaat
Fee: 50 euros (If money is a problem, contact Sem)
Corona disclaimer: click here

 

  Voornaam/Name:
  Achternaam/Surname:
  E-mail:
  Geboortedatum/Birth date:

  Ichtusgroep/ Ichtus Group:

  Extra informatie/remarks: vegetariër/vegetarian(voedsel)allergie (omschrijf bij opmerkingen)/(food)allergy (elaborate in remarks)

  Zijn er bepaalde kunstvormen die je beoefent (muziek, dans,...)? Zoja, welke?/Do you practise any arts? Care to elaborate?

  Mogen we je contacteren over de voorgaande vraag? Can we contact you about the previous question? ja/yesnee/no

  Opmerkingen/Remarks:
  Bij symptomen van covid-19 in de dagen voor het weekend zal ik me laten testen en me indien nodig uitschrijven. Ook beloof ik me te houden aan de corona maatregelen zoals aangegeven door het organiserend team./In case of symptoms of covid-19 in the days before the weekend I will get myself tested and deregistered if necessary. I also promise to abide by the corona measures as indicated by the organising team.
  Ik ga akkoord met het/I agree with privacybeleid van Ichtus Vlaanderen

  captcha

  Typ de tekst die je hierboven ziet/repeat captcha: