Halftime weekend

English version below

Praktische info:

Wanneer: 8-10 maart 2019

Waar: De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert

Is het hersteld? Of is het herstelt? Het is beide. In dit weekend zullen we stilstaan hoe we hersteld zijn en nood hebben aan herstel. We zullen zien hoe dit ons geschonken wordt in Christus. Maar we zullen ook zien hoe ons herstel als doel heeft dat wij – als studenten, als ichtusgroepen, als kotgenoten, als mensen in een studiedomein – collega’s worden van Jezus in zijn grote herstelwerk. We zullen gevormd worden door lezingen, samen aan de slag gaan in response groups, bedenken wat dit betekent met onze Ichtusgroepdelegatie. We zullen bidden en er zal voor ons gebeden worden. We zullen God aanroepen en we geloven dat God tot ons zal spreken door zijn woord, in aanbidding, tijdens het eten en tijdens de momenten van vrije tijd.  Wees hersteld, word hersteld en herstel!

Inschrijven:

Voornaam/Name:
Achternaam/Surname:
E-mail:
Geboortedatum/Date of birth:

Ichtusgroep/Groupe:

Extra informatie/Additional information: vegetariër/vegetarian(voedsel)allergie (omschrijf bij opmerkingen)/(food)allergie (explane below)

Ik kom met de TREIN en mijn verwachte aankomstuur is/E.T.A.:

Ik kom NIET met de trein en mijn verwachte aankomstuur is:

Opmerkingen:
Ik ga akkoord met het privacybeleid van Ichtus Vlaanderen

captcha

Typ de tekst die je hierboven ziet:


Practical information:

When: March 8th till 10th 2019

Where: De Kluis 1, 3051 Sint-Joris-Weert

Restored or restore? Both! During this weekend we’ll see how we are restored and how we need to be restored. We’ll see how Christ offers us restoration. But we’ll come to realize that our restoration is a gift to us so that we – as students, as Ichtus groups, as house mates, as people with a specific field of study – can become colleagues of Jesus in His great restoration project. We’ll be formed during lectures, we’ll work together in response groups, we’ll see what this means for us as Ichtus group. We’ll pray and we’ll be prayed for. We’ll call out to God and we believe He’ll speak to us. Through His word, in worship, during meals and in our free time. Be restored and restore!