Coronamaatregelen/ Corona measures

We zijn er ons ten volle van bewust dat het weekend nog heel onzeker is. We houden met het organiserend team de wijzigingen goed in de gaten. We hopen dat we tijdens het weekend van 1 mei samen op weekend kunnen, maar als het moet zullen we het eerst nog een laatste keer proberen uit stellen en anders afgelasten. Als dat gebeurt dan krijg je uiteraard de keuze om je geld terug te krijgen of je als eerste in te schrijven voor de nieuwe datum.


We are fully aware that the weekend is still very uncertain. The organising team is keeping a close eye on the changes. We hope to be able to have the conference during the first weekend of may, but if we have to, we will try to postpone it one last time and otherwise cancel it. If that happens, you will of course get the choice to get your money back or to sign up first for the new date.

0