1) Auke Minnema(directeur ECPM): ‘Maatschappij en Politiek’ / Auke Minnema (director ECPM): ‘Society and Politics’

“Als christenen staan wij wel in deze wereld, maar zijn we niet van deze wereld”. Een veel gehoorde quote uit de Bijbel. En een goede redenen voor een aantal christenen om zich vooral niet actief te bemoeien met politiek. Politiek is niets voor christenen, de Europese Unie lijkt op de toren van Babel en politiekers denken alleen maar aan hun eigen belang. Maar is dat wel zo? Worden christenen niet opgeroepen om op te komen voor de zwakkeren? Om een zout en een licht te zijn en te bidden voor de samenleving? Een workshop over de rol van christenen in de samenleving en politiek.

“As Christians we are in the world, but not of the world”. A quote from the Bible one often hears. Many Christian see this as a reason not to engage with politics. Politics is not for Christians, the European Union is the tower of Babel and politicians only put themselves first. But is this true? Aren’t Christians called to help the week? To be salt and light? And to pray for society?

2) Benno Geertsma (oud-Ichtiaan/Natuurpunt): ‘Zorg voor de schepping – Groene hoofden en harten’ / Benno Geertsma (former member of Ichtus/Natuurpunt): ‘Creation Care – Green heads and hearts’

Benno toont het onderbelichte groene kantje van de Bijbel en laat ook zien hoe je kan wegen op beleidsbeslissingen rond natuur.

Benno highlights the often neglected ‘green’ side of the Bible and shows how you can be involved in policy with regards to the environment.

 

 

3) Benjamin Vanbaelenberghe (oud-Ichtiaan/ProNatura): ‘Zorg voor de schepping – Groene handen’ / Benjamin Vanbaelenberghe (former member of Ichtus/ProNatura): ‘Creation Care – Green hands’

Benjamin brengt alles dichterbij, door in te zoomen op praktische voorbeelden, inspirerende organisaties, en wat ieder persoonlijk en samen met anderen kan doen om Gods liefde voor zijn schepping handen en voeten te geven. Is het tijd voor een christelijke natuurorganisatie in Vlaanderen/België?

Benjamin brings it home. He’ll zoom in on practical examples, inspiring organizations and on what each of us can do to flesh out Gods love for His creation. Is it time for a Christian organization for Creation Care in Flanders/Belgium?

 

4) Marina de Joode (therapeute Bethesda): #metoo / Marina de Joode (counselor Bethesda): #metoo

Marina de Joode van Bethesda zal ons helpen om na te denken hoe het klimaat is kunnen ontstaan waarin mannen het ok vinden om vrouwen op een bepaalde manier te bekijken en te b

ehandelen. Tegelijkertijd wil ze heel het #metoo-verhaal aangrijpen om kaders aan te reiken waarbinnen we kunnen nadenken over gezonde omgang, respect, zelfbeeld en nuance. Dit laatste is zeker nodig nu naast alle goede aspecten van dit actuele debat, ook heel veel minder positieve elementen het gesprek vertroebelen.

Marina de Joode will help us to think about #metoo. How is it possible that some men now find it ok to treat women a certain way. At the same time she will take a close look at the entire #metoo Movement. Let’s think together about a framework that helps us to think about healthy, respectful relationships with nuance. This is necessary now we see a lot of good come out of #metoo, but also now less positive effects muddle the conversation.