Ichtus Vlaanderen streeft ernaar haar studenten mee te nemen in een holistische levensstijl. Je bent niet enkel christen op zondag, maar op alle dagen en in alles wat je doet. Je bent christen in de studiegebied, in je inkopen, in je hobby… Je leven is een getuigenis van wie God is.

Daarnaast zijn we ons bewust van het zendingsbevel dat Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven.

Matteüs 28:16-20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (NBV)

Naast een getuigende levenswijze is het onze taak over Jezus’ offer te vertellen. Studenten bevinden zich op een unieke locatie in de maatschappij. De universiteit of hogeschool is de plaats bij uitstek waar kritisch wordt nagedacht, waar vragen worden gesteld, waar wereldbeelden worden gevormd… Het is een plaats waar de grote levensvragen worden gesteld en naar antwoorden hierop wordt gezocht.

Als Ichtus Vlaanderen spelen we hier op in door evangelisatie-acties te organiseren waarbij we ingaan op die grote levensvragen en waar we mee nadenken over de maatschappij rondom ons. Aan de hand van een mission week, het Marcus drama, questionnaires …willen we het betere verhaal, het verhaal van redding en vergeving, bij de studenten op de campus brengen.